bluesky2016soohyun: Kim Soo Hyun won Netizen Popularity Awards…

bluesky2016soohyun:

Kim Soo Hyun won Netizen Popularity Awards at Seoul International Drawa Awards. 20140904 (ep 2)

He’s so talented! YOU’RE AMAZING 🙂